Kredi Garanti Fonu ile Kefaletli Krediler ve Sorulan Tüm Sorular

Posted on

Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefalet ile işletmelere destekler vermekte ve aynı zamanda bu destek ile, işletmeler ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Gerçekten de özellikle yeni açılacak olan işletmelerin, bazı finansal destekleri alması gerekiyor. Öte yandan KOBİ‘lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankalar tarafından istenilen teminat tutarları yukarı seviyelerde gezmektedir.

Bunun dışında KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar, çoğu kez işletmelerin karşısına çıkan bir sorun olmaktadır. KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha yüksek tutarda banka kredileri kullanmalarını sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını lası hale getirmektedir.

Maliyet Ne Kadardır?

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirme sürecini aktif edebilmeleri için, maktu bir inceleme ücreti ödemek zorundadır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık yolarak bazı ücretlendirmeler de aktif edilir.

Bu İmkandan Kimler Nasıl Faydalanıyor?

Banka kredisi olanaklarına büyük işletmelere göre daha az ulaşan küçük işletmeler, KGF kefaleti ile daha rahat kredi kullanmaktadır ve bu sayede KOBİ’lerin de yüksek tutarda banka kredileri durumu ortaya çıkmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmesiyle beraber, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilere de destekler veriliyor. Türkiye’nin bütün alanlarında yaşayan KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvuruları yapabilirler.

Hangi Kredilere Kefalet Verilir?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verildiği için, üst sınır olarak belirli bir alan bulunmuyor. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi kredi konumunda da olabilir. Kredilerin verilme amacı, aşağıdaki gibidir.

  • Yeni İş Kurma
  • İhracatın Finansmanı
  • İthalatın Finansmanı
  • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
  • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
  • Ham Madde Temini
  • Yeni Teknoloji Kullanımı
  • Yeni İş Yerine Taşınma
  • Finansal Kiralama
  • KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Nakit Sıkıntısını Giderme

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın işleme alınmasını söylemeniz yeterlidir. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde iletilen kefalet talebiniz olumlu ya da olumsuz olarak 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kefalet Limiti Ne Kadardır?

Bir KOBİ için kefalet üst çekim limiti 1.000.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı şekilde risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir