Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Çekilir?

Posted on

Hepimiz maaş ve benzeri gelirlerimizi bankalardaki hesaplarımız aracılığı ile almaktayız. Yaptığımız birikim veya yatırımları altın, döviz alımlarını dahi artık fiziksel olarak değil bankalardaki hesaplar üzerinden tutmaktayız. Bir yakınınız vefat ettiğinde öyle yada böyle borçlular sizi bulacaktır fakat vefat eden kişinin bankada bulunan para veya yatırımlarını mirasçılarının araştırması gerekmektedir. Bu yazımızda ölen kişinin bankadaki parasının veya yatırım hesaplarında bulunan parasının nasıl çekilebileceği ile ilgili bilgilendireceğiz. Ölen kişinin bankadaki parası nasıl çekilir? Ölen kişinin bankadaki parasını kesinti yapmadan çekebilir miyiz? Mirasçılardan birisi kendi payını tek başına bankadan alabilir mi? Ölüm halinde kredi borcu silinir mi? Gelin bu soruların cevaplarını arayalım.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Çekilir?

Vefat etmiş bir aile ferdinin bankada bulunan parasının çekilmesiyle ilgili olarak bankalarda bu kişinin hesabı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noter aracılığı ile alınan veraset ilamına yani ölen kişinin yasal mirasçısı olduğunu kanıtlayıcı belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belge mirasçıların kimler olduğu ve miras hisselerinin kimler arasında olduğunu göstermektedir. Burada dikkat edeceğiniz nokta yani bizim tavsiyemiz daha kısa sürede işlemleri bitirebilmeniz adına işlemlerinizi noter aracılığı ile yapmanız. Ayrıca vekalet vermeniz durumunda gerekli işlemleri tüm mirasçılar yerine tek bir mirasçı yürütebilmektedir. Ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde mirasçılar (veya vekalet verilen mirasçı) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini vefat eden kişinin ikametinin bulunduğu vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bundan sonra yasal mirasçı sıfatıyla bankadan gerekli işlemleri yürütebilirsiniz. Ancak burada vefat eden kişinin tek bir bankada mı yoksa başka bankalarda hesabının olup olmadığının araştırılması gerekirse yasal mirasçılar veya tine vekil tayin ettikleri bir kişi ya bankaları gezmek suretiyle veya Bankalar Birliğine başvurarak kişi adına banka hesabı bulunup bulunmadığı ile ilgili bir bilgi alabilmektedir.  Burada kısa bir not düşmek istiyorum, Türk vatandaşı olarak vefat eden kimseler için yabancı ülkelerden alınan mirasçılık (veraset) belgeleri Türkiye’deki bankalar tarafından kabul edilmemektedir.

Ölen Kişinin Bankadaki Hesabından Para Çekilirken Kesinti Yapılır mı?

Burada önemli olan şey veraset ve intikal vergisinin ödenip ödenmediğidir. Bu kısımda iki yol izleyebilirsiniz. İlk olarak bankaya giderek mevcut parayı çekmek istediğinizde veraset ve intikal vergisinin ödenmemesi durumunda banka yüzde 5 oranında vergi kesintisi uygulamakta ve kalan tutarı mirasçı ya da mirasçılara ödemektedir. Diğer yol ise vergi dairesine veraset ve intikal vergisini ödeyerek bu verginin ödendiğine dair tasdikname ve veraset ilamı ile bankaya gidildiğinde banka vergiler ödendiği için kesinti yapmadan parayı yasal varislere veraset ilamındaki paylar oranında ödeyecektir. Eğer bankadaki para döviz cinsinden ise para vefat eden kişinin öldüğü gündeki kur üzerinden hesaplanarak TL olarak ta alınabilir.

Faizsiz Nakit Avans Alabileceğim Bankalar

Mirasçılardan sadece biri kendi payını bankadan alabilir mi?

Veraset ilamı alındıktan sonra bankalardaki hesaplar kontrol edilip mal varlığı tespiti yapıldı. Bir çok mirasçı var ve bunlardan birisi hakkına düşen parayı bankadan almak istedi. Ama diğer mirasçılar bu konuda kendisi ile birlikte hareket etmediği taktirde bu kişi parasını bankadan çekebilir mi? Burada bankalar farklı uygulamalara giderek kimisi malı bir bütün olarak düşünerek tek bir mirasçıya vermezken diğer bir banka paranın bölünebilir bir mal olduğundan yola çıkarak parayı başvurması durumunda her hak sahibine payı kadar vermektedir. Yargıtay’ında bu konuda ilk kararlarında ayrı ayrı kişilerin bu parayı çekebileceğine karar verse de sonraki görüşlerinde, ki bu görüşler yerleşik görüşü haline gelmiştir, bankadaki parayı tek bir mal varlığı gibi görüp çekilemeyeceğine karar vermiştir. Burada yapılması gereken parayı çekmek isteyen varisin Sulk Hukuk mahkemesinde bankadaki parayı tek bir mülk olarak değil kişilere paylı mülkiyet yaptırmak için dava açması gerekir. Bu dava da çok uzun sürmeyen ilk celsede bitebilen bir dava olup kişi mirastan doğan hakkını bu yolla bankadan alabilmektedir.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Ne Zamana Kadar Çekilebilir?

Ölen kişinin varisleri bazı durumlarda kısa sürede kişinin bankadaki mal varlıklarına ulaşamayabilir. Bu durumda bankadaki paranın çekilebilmesi için ne kadar sürede başvuruda bulunulmalı sorusu akıllara gelebilir. Vefat eden kişinin banka hesabında bulunan birikimler 10 yıl süre ile alınmazsa Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)’nun hesaplarına devredilirken kişinin borçları her zaman varislerine kalmaktadır.

Vefat Edenin (Murisin) Banka Hesabını Kapatmak

Ölen kişinin banka hesabını kapatmak istediğinizde yine sizler için gerekli olan şey veraset ilamı olacaktır. Veraset ilamı alındıktan sonra bu belge ile birlikte banka şubesine müracaat edildiği taktirde ölen kişinin hesaplarını varisi olarak kapatmanız mümkün. Ayrıca bu hesaplara bağlı banka veya kredi kartlarını da kapatmanız mümkün olacaktır.

5 thoughts on “Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Çekilir?

  1. bir sorum vardir:
    “Vefat eden kişinin banka hesabında bulunan birikimler 10 yıl süre ile alınmazsa Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)’nun hesaplarına devredilirken ”
    diyelim 5 mirasci vardir, 3 mirasci paylarini aldilar. zaman asimi sifirdan basliyormu geri kalin 2 mirasci icin , yoksa sadece bir defa 10 yil

  2. “veraset ve intikal vergisinin ödenmemesi durumunda banka yüzde 5 oranında vergi kesintisi uygulamakta ve kalan tutarı mirasçı ya da mirasçılara ödemektedir.

    bu kanun’u nerede bulabilirim ? ben bu kanunda faydalanmak istiyorum, banka çalisanlarinin bunda haberi yokdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir