TKDK Özel Hayvancılık Desteği

Posted on

Büyükbaş inek, manda, dana, düve, küçükbaş koyun, sığır, kuzu yada kanatlı hayvan alanlarının farklı olarak düzenlenmesi veya gereksinim duyulan araçların tekrar alınabilmesi, ülkemizde hibe desteği olanağı, TKDK kurumları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu kurum aranan şartların sorunsuz olarak sağlanması durumunda veya projenin geçerlilik almasıyla, girişimci çiftçilerimize %50 ile %75 arasında devlet desteği vermektedir.  Yardımı alabilmek için, aranan bazı şartları da eksiksiz olarak yerine getirmek zorunlu kılınıyor.

TKDK hangi projeleri hibe vermeye uygun görüyor?

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kısaltmalı olarak TKDK, kırsal alanda yapılacak bir çok faaliyete yardım yapmaktadır. Destek oranları aşağıda detaylı olarak yazılmıştır.

 • Yaş sebze ve meyvenin bölümlere ayrılması ve depolanması üzerine yatırımlara 2,000,000 TL
 • Büyük veya küçükbaş,kanatlı hayvanın işlenmesi ve paketlenmiş olarak depolanmasına verilen tutar 2,000,000 TL
 • Başta alabalık veya somon olarak, açık alanda kurulmuş olan su hayvancılığı işlerine 2,000,000 TL
 • Seracılık olarak faaliyet gösteren, sebze veya meyve yetiştiriciliği yapmış olan yada yapacak olanların seralarını yenilenebilir sistemler ile kurmaları koşulunda2,000,000 TL
 • Açık alanda kurulacak olan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjili tesis imkanları için 2,000,000 TL
 • Çelik silo 1,500,00 TL
 • Soğuk hava depolarına yönelik verilen tutar 1,500,00 TL
 • Tohumların işlenmesi ve paketlenmiş bir biçimde depolanması için verilen tutar 2,000,000 TL
 • Bitkisel ürünlerin depolama, işlenme ve paketlenmesi için kurulacak olan tesis veya alanlara 1,500,000 TL

TKDK Desteklenen Sektörler

TKDK tarafından desteklenen sektörler, 3 ana başlıkta oluşmaktadır.

 • Tarımsal alanların fiziki varlıklarına yönelik yapılan yatırımlar,
 • Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması ile alakalı Fiziki Varlıkla yönelik yatırımlar,
 • Çiftlik Faaliyetlerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi

TKDK Hibe kredisi hangi şartları arıyor?

Hibe kresini alabilmenin ilk şartı, aşağıda yazılmış destek illerinden herhangi bir tanesinde yaşıyor olmanızdır. Ardından TKDK çağrılarını dikkatle takiplemeniz ve istenen belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Bunun dışında, projenizin de tam anlamıyla kapsama alanı içerisinde olması gerekiyor. TKDK her projeye uygunluk vermediği gibi, uygunluk veren projeleri resmi internet sitesinde açıklamaktadır. TKDK çağrı duyurularını yapmazsa, bu kredi fırsatından yararlanmanız mümkün değildir.

Destek illeri nerelerdir?

Ülkemizde hayvancılık teşviklerinin verildiği iller, 1. Ve 2. Uygulamalı olarak ikiye ayrılmıştır. 1 ve 2. Uygulamalı iller, aşağıda tümü olarak yazılmıştır.

Uygulamalı Dönem İlleri

Çorum, Şanlıurfa, Ordu, Konya Balıkesir, Amasya, Afyon, Sivas, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş ve Diyarbakır, Tokat, Van, Yozgat, Samsun, Kars, Malatya, Isparta, Erzurum,

2.Uygulamalı Dönem İlleri

Manisa, Mersin, Kastamonu, Karaman, , Ağrı Erzincan, Elazığ, Giresun, Çanakkale, Denizli, Burdur, Bursa, Kütahya, Ardahan, Çankırı, Aydın, Ankara, Aksaray, Muş, Uşak, Nevşehir ve Mardin

Ülkemizin bu illerinde projelerini yapmak isteyen çiftçilerimizin, devlet destekli hibe kapsamında hazırladıkları projelerini il koordinatörlerine başvuru yaparak iletebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir