Türkiye Ekonomisinde Önemli Tarihler (24 Ocak – Gümrük Birliği Anlaşması)

Posted on

Türkiye Ekonomisinde Önemli Tarihler (24 Ocak – Gümrük Birliği Anlaşması)

Türkiye Ekonomisi aslına bakılacak olursa sıfırdan meydana gelmiştir. Kurtuluş Savaşı gibi savaştan yokluk içinde çıkarak bugünkü ekonomik temeller atılmıştır. Her ülkede olduğu gibi tedbir kararları ve ekonomiyi kalkındırmak için anlaşmalar meydana gelmiştir. Türkiye Ekonomisi için önemli tarihlere şöyle bir bakalım.

İzmir İktisat Kongresi veya I. İktisat Kongresi ile başlayalım. 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de yapılmıştır. Ekonomik sorunlar ele alınmıştır ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra prensip olarak siyasi ve ekonomik bağımsızlık öngörülmüştür.

Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 yılında; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanan ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkileri kuvvetlendirme amaçlanmıştır. Türk toplumunun yaşam standartlarının yükseltilmesi aynı zamanda olası durumlarda karşılıklı yardımlaşma protokolleri bulunur.

24 Ocak Kararları; 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomiye geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir program olarak hayatımıza girmiştir. O yıllarda başbakanlık yapan Süleyman Demirel, Turgut Özal’a ekonomik istikrarı sağlama yetkisi vermiştir.  Kısa bir sürede hazırlanan program 24 Ocak 1980 yılında kamuoyuna açıklanmıştır. Kararın ana hatları şunlardır. %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulanmasına başlanılmıştır. Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmıştır. Özellikle tarımın genişlemesi için tarım yapan kişilere destek kararı alınmış aynı zamanda bazı kotalar da kaldırılmıştır. Enerji, gübre ve ulaştırma dışında engellemeler kaldırılmıştır.

Gümrük Birliği Anlaşması; Avrupa Birliği ve Türkiye Gümrük Birliği ile 6 Mart 1995 tarihinde imzalanmıştır. Ticari ürünler, her iki taraf arasındaki herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabilmesini sağlamıştır. Gümrük Birliği temel ekonomik alanlarda ikili ticaret imtiyazları uygular. Hizmet ve Kamu ihalelerini kapsamamaktadır. 1996 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kapsamına bulunan ürünlerin satışı için Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. 1/98 kararı tarım ürünleri ticaretini kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir